ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 29/12/2560 ]"อาชีวะอาสา" ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑  [  523 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมเปิดโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "อาชีวะอาสา" ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 28/12/2560 ]การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา ช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๑  [  254 ครั้ง ]
 
   ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
       

 [ 28/12/2560 ]โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  [  310 ครั้ง ]
 
   
ทางงานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  ให้กับนักเรียนนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การแลกของขวัญ การแสดงต่างๆ และได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นางสภาพร บุญถนอม นายอำเภอสารภี มาร่วมในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 5/12/2560 ]กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"  [  328 ครั้ง ]
 
   

บุหลันบุรี รีสอร์ท ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๙ กิจกรรมภายในงาน บรการซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการตัดผมชาย ตัด ดัด ซอย ผมผู้หญิง ฟรีทุกรายการ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมบ้านย่ามย้อมฮ่อม (บุหลันบุรี รีสอร์ท)


       

 [ 5/12/2560 ]สแกนเข้มข้น รถโดยสารสาธารณะ  [  294 ครั้ง ]
 
   

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ สำนักงานการอาชีวศึกษา และหน่วยงานท้องถิ่นตรวจเข้มสแกนรถโดยสารสาธารณะตามมาตรฐานเช็คลิสต์ ทุกคัน ณ จุดจอด ตลอดเทศกาลสงกรานต์ พบสภาพรถไม่ปลอดภัย พ่น ห้ามใช้ทันที คนขับไม่พร้อม เปลี่ยนคนขับทันทีโดยทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ ๑ (ช้างเผือก)


       

 [ 26/11/2560 ]การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  [  258 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑-๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑-๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
       

 [ 21/11/2560 ]การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสารภี  [  364 ครั้ง ]
 
   
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 18/11/2560 ]การอบรมโรงเรียนคุณธรรม  [  280 ครั้ง ]
 
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ "โรงเรียนคุณธรรม" ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 8/11/2560 ]การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  [  462 ครั้ง ]
 
   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับวิทยาลัยเทคนิคสารภี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากนายเพิ่มศักดิ์  บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
       

 [ 3/11/2560 ] โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐  [  432 ครั้ง ]
 
   ทางงานกิจกรรม วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ในการได้รับเกียรติจากนายสุวศิน ปุพพโก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมากในการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 27/10/2560 ]กิจกรรมจิตอาสา วิทยาลัยเทคนิคสารภี  [  436 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมบริการประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลองและถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

       

 [ 27/10/2560 ]เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์  [  250 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลองและถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


       

 [ 23/10/2560 ]งานวันปิยมหาราช  [  305 ครั้ง ]
 
    คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราชในวันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำเภอสารภี นางสุภาพรรณ บุญถนอมเป็นประธานในพิธี
       

 [ 6/10/2560 ]สืบสานปรัชญาของพ่อสานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  [  351 ครั้ง ]
 
   ตำบลหนองผึ้ง กำนัน ผู้ใหญ่ ตัวแทนชุมชน และวิทยาลัยเทคนิคสารภี นำโดยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน250คน ร่วมใจกัน จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of life) ที่จะ "สืบสารปรัชญาของพ่อสานต่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยทางวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นเจ้าภาพสถานที่ การจัดเตรียมต้อนรับต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
       

 [ 26/09/2560 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  [  343 ครั้ง ]
 
   
งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย เรืองมณี เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการฯ  เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

 [ 13/09/2560 ]การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ  [  636 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับดีมาก) ของการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ “CSNP Journal : การวิจัยด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” และ“เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 7 : วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี นำทีมโดย นางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ หัวหน้างานวิจัยฯ และคณะทีมงานวิจัยฯ จากผลงาน การออกแบบและสร้างเตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูงที่ลดมลพิษทางอากาศ และอื่นๆ
       

 [ 12/09/2560 ]ออกแนะแนวการศึกษาเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคสารภี  [  321 ครั้ง ]
 
   

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสารภีได้ดำเนินการการออกแนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ในกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในกิจกรรมนกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐


       

 [ 11/09/2560 ]การติดตามผลการดำเนินโครงการฯ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕  [  292 ครั้ง ]
 
   คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ในการนี้ทางคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ ด้วย
       

 [ 15/08/2560 ]ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ ระบบทวิศึกษา  [  265 ครั้ง ]
 
   ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจ ระบบทวิศึกษา ผู้อำนวยการเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ร่วมบันทึกความเข้าใจ ระบบทวิศึกษาร่วมกับสถานประกอบการอึก ๑๓ แห่ง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้สอดคล้ิองกับหลักสูตรและความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 10/08/2560 ]การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา  [  257 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเพิ่มศักดิ์  บัวส่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา เมื่อ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

มีจำนวนทั้งหมด 474 รวมทั้งหมด : 24 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
54.161.116.225

+
ขณะนี้
:
14
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
20
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1413
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
5375
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
149553
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater