ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รางวัล Horner Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
หัวข้อ :  
รางวัล Horner Awards ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค
รายละเอียด :  
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รับรางวัล Horner Awards การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ ๕ สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในครัวเรือน จากงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
4/12/2558  เวลา : 07:49:23 pm
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
2779 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-amZD8oyFri75050.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-dSUxGPJFri75051.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-TGHB0ujFri75051.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-xglkmHrFri75051.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-kTUz4w0Fri75051.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-w4VoB1SFri75051.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-v7kmUSrFri75052.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-n3isiUOFri75052.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-CIdpZOZFri75052.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-NFpWh8qFri75052.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-zumYOuOFri75137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-MunWgsSFri75137.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-JQDomi5Fri75137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-ERNKytoFri75138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-OrrKlC6Fri75138.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-4bzEXujFri75138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-PPdNkopFri75138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-8zo3ZbrFri75138.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-Z6m7k4SFri75139.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-XWhNvPJFri75139.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-9een9wkFri75242.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-KhaexVpFri75242.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-fnBar7vFri75242.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-PZ64f2SFri75242.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-Z8RhyicFri75242.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-rd4uZGyFri75243.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-G3Rdj0fFri75243.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-dYDOZKLFri75243.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-k5U9NCqFri75243.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-qG9jwKkFri75243.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-nNDjaNpFri75416.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-djdtku5Fri75416.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-8urnv7TFri75416.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-YuII03DFri75416.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-Z61yzkOFri75416.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-vQcRlIkFri75417.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-10OrsZZFri75417.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-HZWXkg3Fri75417.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-tZnyOBrFri75417.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-RrP3fygFri75417.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-GKQmuDBFri75527.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-AQTVUpTFri75527.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-ZZADXROFri75527.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-3wOOrnZFri75527.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-jWcqgu7Fri75528.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-bQ3t933Fri75528.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-V0z6OphFri75528.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 04-12-2015-ucaxEAXFri75528.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
3.208.22.127

+
ขณะนี้
:
19
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1202
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6157
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
158376
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater