ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากโครงการ Go Further Innovation Scholarship 2016
หัวข้อ :  
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากโครงการ Go Further Innovation Scholarship 2016
รายละเอียด :  

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จำนวน ๒ ชิ้น ประกอบด้วย ๑.เครื่องแจ้งเตือนปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์และแอลกอฮอล์ในรถยนต์ ๒.ระบบปลอดภัยก่อนสตาร์ท เข้าร่วมในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovation Scholarship 2016 ในหัวข้อ "เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน" โดย ฟอร์ด ประเทศไทย ผลการแข่งขัน ผลงานเครื่องแจ้งเตือนปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์และแอลกอฮอล์ในรถยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผลงานระบบปลอดภัยก่อนสตาร์ท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท จัดขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพมหานคร

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
21/11/2559  เวลา : 08:57:35 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
1230 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-Z03fIohMon85857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-tCk3q5pMon85857.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-plt8M8HMon85857.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-omGdsP3Mon85858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-PcFeSxkMon85858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-vzrWz6eMon85858.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-XokhwfzMon85858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-HlZKrqOMon85858.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-i1KAYdGMon85858.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-izbGatnMon85859.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-QTbg5mfMon85927.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-WdAF8iAMon85927.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-T56IdIyMon85927.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-tTcc5hxMon85928.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-cHsxyRsMon85928.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-cCqiFCRMon85928.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-mkPKH2YMon85928.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-LPtAl1lMon85928.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-YC0eaL6Mon85928.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-Tuz58YDMon85929.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-OmzFPP6Mon90003.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-wqw1qQkMon90003.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-0DVJhYVMon90003.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-hiXywMLMon90003.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-BHRRyflMon90004.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-A9g7kQ7Mon90004.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-7v1vsr3Mon90004.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-PqUIK0FMon90004.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-ON5eOYDMon90004.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-nqzZeNLMon90005.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-sjc4DpWMon90034.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-vCNffFDMon90034.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-7aYdhBPMon90035.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-1gFha9kMon90035.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-xPfIvnGMon90035.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-FRbfwlbMon90035.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-TWtMS1iMon90035.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-tEUDMH0Mon90035.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-thwBbGHMon90036.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-wSyreYCMon90036.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-94EJZxXMon90105.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-1vodsBKMon90105.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-YgEia07Mon90105.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-80npeCPMon90105.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-v3mo0QvMon90105.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-RMwuZpGMon90106.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-uuB6Y4zMon90106.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-wx7nkLrMon90106.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-5CUeShfMon90106.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-JGGTtnzMon90106.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-YtuSElnMon90136.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-AfKQEuIMon90136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-dKKjb1UMon90136.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-kQ31TY6Mon90137.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-eQFgGSZMon90137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-HYYlfsnMon90137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-OMSYY0KMon90137.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-4zbVIgOMon90137.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-41yuzwBMon90138.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-4yNMUdbMon90138.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-VEZE4huMon90205.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-qY47EBtMon90205.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-OdIL6rlMon90205.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-dsCxlIxMon90206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-PYBQ8JXMon90206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-SDen9D6Mon90206.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-OcjOG72Mon90206.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-MT6QGSvMon90207.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-MOiZpHpMon90207.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-fri27prMon90210.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-br8RxJmMon90210.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-KD2t6kUMon90210.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-8gMTY5YMon90211.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-EqcuRVFMon90211.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-PgV9EHMMon90211.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-Zvg7jgwMon90211.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-VRgjhpwMon90211.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 21-11-2016-0YajeatMon90212.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายวิศาล วัชรินทร์
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
กล้องวงจรปิด 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
3.208.22.127

+
ขณะนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
26
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1204
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6159
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
158378
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater