ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหา

 [ 16/12/2561 ]ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์)  [  20 ครั้ง ]
 
   วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 วันนี้ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิโครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน(การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน และประชาชนชาวบ้านเทศบาลตำบลหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ และเทศบาลตำบลทาขุมเงิน จังหวัดลำพูน ที่สนใจเครื่องปลิดขั้วผลลำไยพลังงานแสงอาทิตย์ และตู้อบพลังงานอาทิตย์ 4 ชั้นแบบนำพลังงานความร้อนย้อนกลับมาใช้ ที่มาร่วมงานอบรมเพื่อขยายผลในการนำไปใช้งานต่อไป และเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ขายได้ และชุมชนนำไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
       

 [ 9/12/2561 ]โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม  [  88 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคินิคสารภี ได้จัดโครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง จัดกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐาน กิจกรรมประดับแถบ กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ ฯลฯ
       

 [ 9/12/2561 ]พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ตรอ.) รุ่นที่ 8  [  45 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 8 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 7/12/2561 ]บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด มอบวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ฯลฯ  [  16 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน และ วัสดุซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฯ ให้กับวิทยาลัยเทคนิคสารภี ทางวิทยาลัยฯ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
       

 [ 7/12/2561 ]ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ 2561  [  33 ครั้ง ]
 
   การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ 2561 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทที่ 9 และได้ honor award ประเภทที่ 3 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3 -7 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 6/12/2561 ]ผลการแข่งขันมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30 การประกวดดนตรีไทย ประเภทซอด้วง และประเภทขิม  [  42 ครั้ง ]
 
   ในการแข่งขันมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 30 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ประเภทดนตรีไทย ได้แก่ ประเภทซอด้วง โดยนางสาวสุขอำพร เขาเขียว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และประเภทขิม ได้รับรางวัลชมเชย
    

 [ 5/12/2561 ]กิจกรรมถวายพานพุ่ม 5 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  [  28 ครั้ง ]
 
   ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสารภี เข้าร่วมถวายพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 4/12/2561 ]กิจกรรม 5 ธันวาคม 2561 วันสำคัญของชาติ  [  64 ครั้ง ]
 
   ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ขอขอบคุณ ภาพจากงานประชาสัมพันธ์
       

 [ 28/11/2561 ]กิจกรรมวันเอดส์โลก  [  125 ครั้ง ]
 
   วืทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมกับ โรงพยาบาลสารภี ได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ หอประชุมชั้นล่างอาคารอำนวยการ ในงานนี้มีการอบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งบูทกิจกรรมตอบคำถามรับรางวัลมากมาย ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสารภีและสถานศึกษาใกล้เคียง พร้อมทั้งมีการตรวจเลือดและให้คำปรึกษาและความรู้มากมาย ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์
       

 [ 25/11/2561 ]ประชุมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สถานีแจ้งภัยพิบัติจากธรรมชาติ  [  72 ครั้ง ]
 
   วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ศุภเกียรติ สุภสินธุ์ และอาจารย์วสันต์ ทาระคำ ทีมงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สถานีแจ้งภัยพิบัติจากธรรมชาติ” เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ชัดเจนในการนำนวัตกรรมที่ออกแบบและสร้างขึ้นนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนภายในเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ทั้งในด้านการเรียนรู้และแจ้งเตือนภัยพิบัติก่อนที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยในอนาคต โดยที่มีหน่วยงานร่วมกันทำวิจัยและให้การสนับสนุน ร่วมมือกันในหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย นายธรรมศักดิ์ พุฒทอง-ปลัดเทศบาลตำบลหนองผึ้ง นายรักษ์นรินทร์ แก้วมีศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,อาจารย์วรจักร์ เมืองใจ รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,ตัวแทนจากบริษัทAis ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.เหนือ) และกำลังเตรียมความพร้อมในการลงนามความมือระหว่างหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนี้ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/849671
     

 [ 25/11/2561 ]ร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  [  54 ครั้ง ]
 
   ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็น "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
    

 [ 22/11/2561 ]กิจกรรมร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแคโยง  [  115 ครั้ง ]
 
   วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะกุฎิสงฆ์ ณ วัดป่าแคโยง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
       

 [ 21/11/2561 ]โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันลอยกระทง  [  111 ครั้ง ]
 
   ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม ชั้นล่าง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันลอยกระทง โดยมีกิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมประกวดนางนพมาศ ประกวดการแต่งกายพื้นเมือง และกิจกรรมประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ขอขอบคุณ ภาพจากงานประชาสัมพันธ์
       

 [ 19/11/2561 ]การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป และ ขั้นความรู้เบื้องต้น  [  75 ครั้ง ]
 
   การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือชั้นความรู้ทั่วไป และผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 2/2561 ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสารภี ร่วมกับ สโมสรลูกเสือวิสามัญวชิราพายัพ วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสารภี อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม่
       

 [ 12/11/2561 ]ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  [  68 ครั้ง ]
 
   วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคสารภี รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ภาพประกอบจากงานประชาสัมพันธ์
       

 [ 8/11/2561 ]่โครงการฝึกอบรมพ่นสีรถยนต์  [  59 ครั้ง ]
 
   วิทยาลัยเทคนิคสารภี จัดโครงการอบรมพ่นสีรถยนต์ ร่วมกับ บริษัท นิปปอนแพนต์ (ประเทศ) จำกัด ณ แผนกวิชาช่างยนต์ ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561
       

 [ 1/11/2561 ]การประกวดสิ่งประดิษณ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถโหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ Faceboo  [  202 ครั้ง ]
 
   "การประกวดสิ่งประดิษณ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สุดยอดนัวตกรรมอาชีวศึกษา" วิทยาลัยเทคนิคสารภีเป็นเจ้าภาพในการจัดการการประกวดสิ่งประดิษณ์ของคนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
       

 [ 29/12/2560 ]"อาชีวะอาสา" ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑  [  622 ครั้ง ]
 
   

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้เข้าร่วมเปิดโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน "อาชีวะอาสา" ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์บริการประชาชนของวิทยาลัยเทคนิคสารภี


       

 [ 28/12/2560 ]การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวอาสา ช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๑  [  309 ครั้ง ]
 
   ท่าน ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสาช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยเทคนิคสารภี ณ จุดบริการประชาชนแขวงการทางที่ ๒ ใต้สะพานวงแหวนรอบที่ ๓ ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
       

 [ 28/12/2560 ]โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  [  388 ครั้ง ]
 
   
ทางงานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้โครงการทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑  ให้กับนักเรียนนักศึกษา ภายในกิจกรรมมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ การแลกของขวัญ การแสดงต่างๆ และได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นางสภาพร บุญถนอม นายอำเภอสารภี มาร่วมในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยเทคนิคสารภี

       

มีจำนวนทั้งหมด 491 รวมทั้งหมด : 25 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] หน้าถัดไป>>
 

 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
34.204.11.236

ขณะนี้
:
9
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
2
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
43
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
623
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
7703
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
151881
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater