ยินดีต้อนรับเข้าสู่  ระบบข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี
    บริการข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ ข้อมูลต่างๆ
สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป

 
Select Language : Thai   English   Japanese   Indonesian   Chinese   Korean 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒
หัวข้อ :  
กีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒
รายละเอียด :  

วิทยาลัยเทคนิคสารภี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๒ "เขลางค์นครเกมส์" จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม นายชยพล เลาย่าง กับ นายพัชรวิชญ ์แซ่โซ ได้เหรียญทอง. ทีมผสม  นายยะวะโป๊ะ. จูแจสึ กับนายทองดี  สายชลรำไพ. ได้เหรียญเงิน คู่ชาย กีฬามวย นายชรัช มวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 69 กก. รอรับเหรียญทองแดง นายภูวดล  มวยสากล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก. ได้เหรียญทองแดง

เอกสารสรุปกิจกรรม :  
ไม่มีเอกสาร
วันที่ :  
12/07/2560  เวลา : 09:51:50 am
ผู้ประกาศ :  
เว็บมาสเตอร์  
จำนวนผู้เข้าชม :  
988 ครั้ง 
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-mYVLZvYWed95320.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-ogljkDhWed95320.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-uOL9RMoWed95320.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-8h5g6vzWed95321.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-sFZbcvHWed95321.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-nwxSOtkWed95321.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-jLjdOasWed95321.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-fnA5Ng3Wed95321.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-Fm7wqJ4Wed95321.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-BoMTBHpWed95322.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-wfkMiJfWed95347.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-3Waoaj2Wed95348.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-WBKMvKtWed95348.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-ROGa1tAWed95348.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-EQ3SkFAWed95348.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-JFkktBVWed95349.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-mgzD9TFWed95349.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-Hme5xMRWed95349.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-oxFZffCWed95349.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-gfqxqnnWed95350.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-kQxA2gRWed95421.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-1DIPs9YWed95421.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-3rZ4ktkWed95422.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-pku25QNWed95422.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-WNdO6lpWed95422.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-ds1dR19Wed95422.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-l0aF0teWed95423.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-ZpoCqO4Wed95423.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-H11WWD9Wed95423.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-U8nBRMIWed95423.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-a9HNaySWed95450.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-aoZ6EtsWed95451.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-yRjhKIrWed95451.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-97TZL1EWed95451.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-AknBlkWWed95451.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-TNUWH0FWed95452.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-2NvXbToWed95452.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-9xJBxgvWed95452.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-iQjo9JBWed95452.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-KgOTuC1Wed95452.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-eSc2K0CWed95513.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-r54OxjWWed95513.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-rHvzxCyWed95513.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-5kNtzsNWed95513.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-sJbN4hDWed95514.jpg 
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-scYFP4CWed95514.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%

  Zoom Images
ชื่อรูป : 12-07-2017-8m85reDWed95514.jpg  
ขนาดรูป : 50% | 100%


 
 

นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี

      
 
      
ผลงานวิชาการ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
      
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
แบบสำรวจความพึงพอใจ
>> สำหรับนักเรียน นักศึกษา <<
ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา
ระเบียนงานปกครอง สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางเรียน
 
>> สำหรับผู้ปกครอง <<
สารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง
 
>> สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ <<
ระบบบริหารจัดการบุคลากร
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน นักศึกษา
คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อทางอินเทอร์เน็ต
 
>> ระบบงาน <<
ระบบเครือข่ายและอินเทอรืเน็ต
ปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
กล้องวงจรปิด 
 
กล้องวงจรปิด
 
>> รายงานข้อมูล <<
 
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการอาชีวศึกษา
เดินวิ่งมินิมาราธอน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าแถว
 
      
  • ยังไม่มีเว็บลิงค์
 
 
      
 
      
 
      
 
 
      
  • สำหรับครู เจ้าหน้าที่ในการเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวสำหรับบุคลากร


      
หมายเลข IP Address
3.208.22.127

+
ขณะนี้
:
17
ท่าน 
ผู้เข้าชมวันนี้
:
24
ท่าน 
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
:
27
ท่าน 
ผู้เข้าชมเดือนนี้
:
1202
ท่าน
ผู้เข้าชมปีนี้
:
6157
ท่าน
เข้าชมทั้งหมด
:
158376
ท่าน
เริ่ม 27 ธันวาคม 2553

กลับข้างบน


วิทยาลัยเทคนิคสารภี 139/7 หมู่5 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ 0-5342-3301 โทรสาร 0-5342-3975
เว็บไซต์ http://www.srptc.ac.th
พัฒนาและออกแบบโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสารภี ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater