หัวข้อ :  
คู่มือการใช้งานระบบบริการงานครูผู้สอน On-Line (ครูที่ปรึกษา) 2562
   
รายละเอียด : 
คู่มือการใช้งานระบบบริการงานครูผู้สอน On-Line (ครูที่ปรึกษา) ด้วยระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index user และ pwd รับจาก หน.งานศูนย์ข้อมูลฯ
   
เอกสารแนบ : 
06-08-2019-f3aQWzUTue42349.pdf  
   
วันที่ : 
6/08/2562  เวลา : 04:23:49 pm
ผู้ประกาศ :  
นายจารสินทร์ จันทร์อำพล