หัวข้อ :  
แบบฟอร์ม สรุปการสอน เช็คชื่อ ตัดเกรด ฟอร์มผลงานครู
   
รายละเอียด : 
01 แบบฟอร์ม สรุปการสอนโรงเรียนแกนมัธยม 02 เช็คชื่อ ตัดเกรด 03 ฟอร์มผลงานครู ผลงานที่ภาคภูมิใจ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน (เช่น รางวัล / เกียรติบัตร / การยกย่อง) (ผู้สอนเอง /ผู้เรียนที่ผู้สอนรับผิดชอบ) ตั้
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-uEcR1PbWed22635.rar  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 02:26:35 pm
ผู้ประกาศ :  
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ