หัวข้อ :  
ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคสารภี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
รายละเอียด : 
ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเทคนิคสารภี จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
เอกสารแนบ : 
12-12-2018-5UnbnmWWed61030.pdf  
   
วันที่ : 
12/12/2561  เวลา : 06:07:58 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจริยา จุมภูก๋า