หัวข้อ :  
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
   
รายละเอียด : 
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้ - 25 เมษายน 2562
   
เอกสารแนบ : 
17-04-2019-QIEBkYwWed32717.pdf  
   
วันที่ : 
17/04/2562  เวลา : 03:27:17 pm
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม