หัวข้อ :  
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังฤษ
   
รายละเอียด : 
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาวิชาภาษาอังฤษ
   
เอกสารแนบ : 
24-05-2019-Q7KagwtFri44322.pdf  
   
วันที่ : 
24/05/2562  เวลา : 04:43:22 pm
ผู้ประกาศ :  
นายณัฐกฤษ ยาใจ