หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   
เอกสารแนบ : 
14-06-2019-p274EjmFri52150.pdf  
   
วันที่ : 
14/06/2562  เวลา : 05:21:50 pm
ผู้ประกาศ :  
นายณัฐกฤษ ยาใจ