หัวข้อ :  
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
   
รายละเอียด : 
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาตัดผมชายเบื้องต้น จำนวน 1 อัตรา
   
เอกสารแนบ : 
29-08-2019-aBO3FYNThu102344.pdf  
   
วันที่ : 
29/08/2562  เวลา : 10:23:44 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม