หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน
   
รายละเอียด : 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาตัดผมชาย
   
เอกสารแนบ : 
06-09-2019-2bwRY1dFri82558.pdf  
   
วันที่ : 
6/09/2562  เวลา : 08:25:58 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม