หัวข้อ :  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
   
รายละเอียด : 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
   
เอกสารแนบ : 
11-03-2020-SOKPk6rWed114446.pdf  
   
วันที่ : 
11/03/2563  เวลา : 11:44:46 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาวจิราพร เสนางาม