หัวข้อ :  
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
   
รายละเอียด : 
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเลขานุการ และสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,800 บาท
   
เอกสารแนบ : 
16-03-2020-SppD3NvMon110040.pdf  
   
วันที่ : 
16/03/2563  เวลา : 11:00:40 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม