หัวข้อ :  
ประกาศการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
   
รายละเอียด : 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคสารภี มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-bZbF4FcWed104122.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 10:41:22 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม