หัวข้อ :  
ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วิทยาลัยทคนิคสารภี จึงขอแข้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ดังประกาศ
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-gWDvw0rWed104649.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 10:46:49 am
ผู้ประกาศ :  
นางสาววรางคณา พันธุ์เพิ่ม