หัวข้อ :  
แบบฟอร์ม ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลและการส่งเอกสาร ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ของนักเรียน นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
   
รายละเอียด : 
แบบฟอร์มส่งเอกสาร ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ให้นักเรียนปรับปรุงข่อมูลศูนย์กำลังคน ของนักเรียนนักศึกษา และส่งไฟล์เอกสาร ของนักเรียน ศึกษาผ่านระบบออนไลน์
   
เอกสารแนบ : 
25-03-2020-jCTVAQkWed33722.pdf  
   
วันที่ : 
25/03/2563  เวลา : 03:37:22 pm
ผู้ประกาศ :  
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ